Политика за поверителност

Обновена на 26 септември 2012 г.

GlaxoSmithKline (GSK) зачита личната информацияна посетителите на уебсайтовете си и се ангажира със защитата на личните им данни. Настоящата Декларация за поверителност обяснява събирането на данни, прехвърлянето, обработката, използването, разкриването и мерките за сигурност на този уебсайт.

Имайте предвид, че тази Декларация за поверителност не се отнася за информацията, събирана от офлайн ресурси и комуникации.

Обвързващ характер

Чрез влизането в този уебсайт и използването му Вие изразявате съгласието си и позволявате събирането, пренасянето, обработката, използването и разкриването на Вашите лични данни, както е посочено в тази Декларация за поверителност.

Описание на информацията, която GSK може да събира и как се използва тя:

Информация, която събираме от посетителите на уебсайта ни

GSK директно събира лични данни (т.е. информация, от която може да бъдете идентифицирани, като име, адрес, телефонен номер или адрес на електронна поща) само когато тя Ви е поискана и/или Вие доброволно сте ни я предоставили на този уебсайт. Ние може да използваме информацията, за да отговорим на исканията Ви; за подобряване на нивото на обслужване и съдържанието на нашия уебсайт; за предоставяне на съвети, полезна информация, продуктови новини и актуализации; за да Ви уведомяваме за нови продукти и услуги на GSK (когато сте се съгласили за това); да потърсим мнението Ви относно нашите продукти и услуги; и за нашите собствени административни цели и тези за осигуряване на качеството.

Този уебсайт не е предназначен или създаден за деца под 13-годишна възраст. Ние не събираме умишлено лична информация чрез този уебсайт от посетителите в тази възрастова група, без изричното съгласие на родител или настойник.

GSK също автоматично събира (когато е налична) информация за Вашия Вид браузър и операционна система, уебсайтове, които сте посетили преди и след посещението на настоящия уебсайт, стандартна информация от регистрационния файл на сървъра и IP адреса (вижте по-долу). Тази информация се обобщава, за да се съберат такива данни, като например общия брой посещения на този уебсайт, броят на посетителите на всяка страница от уебсайта, както и имената на домейните на доставчиците на интернет услуги на нашите посетители. Ние използваме тази информация, която остава в обобщена форма, за да разберем как нашите посетители използват уебсайта ни, така че да можем да я подобрим, както и да подобрим услугите, които предлагаме. Ние може да споделим тази обобщена информация с други компании в групата GSK и с други трети страни.

Използване на IP адресите

Адресът на интернет протокол (IP) е набор от цифри, които автоматично се генерират за Вашия компютър, когато влезете в локалната мрежа (LAN) или в широкообхватната мрежа (WAN) на Вашия доставчик на интернет услуги или на Вашата организация. Уеб сървърите автоматично идентифицират Вашия компютър с помощта на IP адреса, даден му по време на онлайн сесията Ви.

GSK или трети компании, действащи от името на GSK, могат да събират IP адреси за целите на системното администриране и за да анализират използването на този уебсайт. Ние също така може да използваме IP адреси за идентифициране на потребителите на уебсайта, когато смятаме, че е необходимо да се осигури спазването на правилата и условията на уебсайта, или за да защитим услугите си, уебсайта или останалите потребители.

Бисквитки

GSK използва „бисквитки“ (cookies) на този сайт, за да можем да анализираме начина на използване на сайта и да подобрим качеството на услугата за нашите посетители. Бисквитките са малки файлове, съставени от поредица от букви и цифри, които сървърите на нашата уеб страница поставят на Вашия компютър. За да научите повече за бисквитките и начина, по който ги използваме в GSK, прочетете нашата Политика за „бисквитките“.

Как защитаваме Вашата лична информация

Ние от GSK сме се ангажирали да използваме приемливи от търговска гледна точка средства, за да гарантираме, че Вашата лична информация е защитена по подходящ начин и съгласно чувствителността на информацията. GSK използва различни технологии и процедури за сигурност и защита на Вашата лична информация от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Например, ние съхраняваме личната информация, която предоставяте на GSK, в компютърни сървъри с ограничен достъп, които се намират в контролирани съоръжения. За съжаление, прехвърлянето на инф